Tady a Teď

Kamenný stůl

Kamenný stůl v blízkosti dobrovodského kostela symbolizuje zaniklou budovu barokního poutního ubytovacího hostince, jako místa setkávání poutníků různých společenských vrstev a národností,
pro které bylo toto místo refugiem na jejich pouti. Kamenný stůl vznikl na návrh Ateliéru LesInfo, Petra Nedvěda z Hojné vody a architekta Karla Paluše.

Původní návrh osmiúhelníkového stolu z mrákotínské žuly s vnitřní skleněnou výplní vodní hladiny
a kapkou, symbolizující Naději, z dílny sklářky Vladimíry Tesařové, realizovaný v roce 2012, byl nenávratně zničen díky opakovaným útokům vandalů.

Současný vzhled kamenného stolu zachovává ideu spojení kamene a skla, a nikoliv náhodou tvoří jeho centrální část kamenný blok z místní lokality. Kapkou Naděje je nyní skleněný krystal a doprovázející kapky, vzniklé jeho dopadem na vodní hladinu. Kamenné solitéry v okolí stolu uzavírají kompozici místa svou vnější hrubostí místních podmínek a vnitřní sametovou tváří pro ty, kteří mají schopnost ji vidět.

Návrh a zpracování sochařem Davidem Farrellem tak citlivě navázalo na myšlenku původních autorů, kteří předčasně odešli, a uzavírá jejich představu o navrácení významnosti místa v centrální části osady Dobrá Voda. Profesionální zpracování, důraz na detail a vznik dalších dimenzí tohoto místa nabízí prostor pro zamyšlení, pokoru, objetí a odpuštění, TADY A TEĎ…

Kamenný stůl byl znovu slavnostně otevřen v srpnu 2021 a lze si pouze přát, aby svou energií a spojením síly kamene a skla odvrátil zásah všech, kteří by mu chtěli ublížit.