Zvon Setkávání – meditační zvon

Stojíte blízko meditačního zvonu, který byl zavěšen do sluneční brány, snad chrámu, na místě velké duchovní síly. Místo však bylo i smetištěm, síla pozitivní energie však zahladila i jeho stopy. Dnes se tu můžeme potkat se Sluncem a odnášíme si tak s sebou svoji víru v Boha, bez ohledu na to, jakou konkrétní představu o ní máme. Potkají se tu lidé věřící ve staroslovanské, keltské, křesťanské, buddhistické, muslimské a i další pozitivní duchovní tradice o nichž nemáme ani povědomí.
„Zvon Setkávání“ je tedy zvonem, který svým tónem (cis) dává světu najevo víru v síly dobra. Připomíná světu, že tu žili a žijí, pracovali a pracují, tvořili a tvoří lidé dávných časů, nedávné minulosti a současnosti. Zemřeli. Jiní byli vyhnáni. Češi Němci, Němci Čechy, a po nich zase Češi Čechy. Místo upadlo do smutku, ale ne na dlouho. Přišli jiní a další zase přijdou. Duch tradic se na čas vytratil. Jejich stopy ale zůstaly. Zůstalo i Slunce, příroda a s nimi víra, naděje a láska. Nejsou důležitá náboženství, ale jejich základní atributy dobra.
Když o letním slunovratu, na obzoru mezi kopečky na severovýchodě, vyjde Slunce, jeho paprsek se spojí s vrcholem zvonu, tekoucí vodou z kašny a sochou Sv. Jana Nepomuckého. Socha ani kašna nestály tam, kde jsou dnes. Čas s nimi mimoděk hýbal tak, aby se jednoho dne mohly tím životodárným paprskem spojit. I s námi čas pohnul tak, že tu dnes stojíme a můžeme se setkat se Sluncem přímo, nebo prostřednictvím zvonu, ulitého z jeho žhavé hmoty. Nejen o slunovratu. Kdykoli. Zklidněni, s pozitivní energií, dotkněme se zvonu, pohlaďme s přáním roh, či penis bájného jednorožce. Symbolu síly, zdraví, učenosti, lásky. Berme i dávejme. Možná tak potkáme i Viléma z Rožmberka, přísného katolíka, který jednorožce dal roku 1592 do znaku Hojné Vody. Meditujme a potkejme tak i sami sebe. Dokážeme to?…
Nepřistupujte ke zvonu s negativní karmou! Nesnažte se, prosíme, bráně ani zvonu ublížit, ublížíte především sobě! Nesnažte se, prosíme, ani sami zvonit! Od toho je tu cech zvoníků. U zvonu najdete zavěšenou dřevěnou paličku, kterou si můžete poklepat na zvon. Celý prostor sluneční brány a kašny není ani dětským hřištěm ani zábavním parkem pro dospělé. Pohybujete se zde na vlastní nebezpečí a,
prosíme, KONTROLUJTE SVÉ DĚTI! NIKDY NEVSTUPUJTE VY ANI ONY POD ZVON!

Leave a Reply