Via Verde

Cyklostezka

Překročení hranice: To dokázali iniciátoři projektu zřízením multifunkční cesty zážitků Via Verde.

Via Verde je inovativní projekt spolupráce obcí Moorbach Harbach a Horní Stropnice který byl podpořen prostředky z programu Evropské územní spolupráce.

Program Evropské územní spolupráce podporuje přeshraniční spolupráci v oblasti Evropské unie a má za cíl mimo jiné rozvoj přeshraničních hospodářských a sociálních projektů. Program je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Tématem multifunkční cesty zážitků Via Verde je pojem hranice. Hranice neexistují pouze fyzicky, ale také v hlavách lidí. Odhalení těchto a jiných hranic je úkolem zastávek a instalací zřízených podél cesty, jejichž obsahy byly zpracovány projektovými partnery.

Via Verde má pozvat lidi z obou stran hranice a hosty regionu ke sportovní aktivitě a zamyšlení. Dobře značená a odpočívadly vybavená cesta k tomu tvoří jak vodítko, tak také rámec a má kromě toho poukázat na regionální nabídku pro volný čas a také poskytnout důležité informace pro návštěvníky regionu.

Mnoho zábavy na nových cestách přejí projektoví partneři.

Zdroj: http://www.viaverde.co.at