SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI V HOJNÉ VODĚ – 1.10.2016 od 10:30- ČTĚTE!

0411_0010411_003

plak_slavnosti_web

Plakát slavností

SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI – Rožmberské dny

http://www.portaculturae.eu/aktuality/sklarske-slavnosti-rozmberske-dny-919.html

 

6.ročník „Rožmberských dnů, aneb v Hojné Vodě 420 let zpátky – Sklářské slavnosti“ je přede dveřmi. Intenzivně se pracuje na všech zlepšeních plynoucích z chyb minulosti.  Ještě není zcela hotova finální verze „čistopisu“ dne, ale již nyní lze uvést, že :

 • Den začne v sobotu 1.10.2016 v 10:30. Slavnostní zahájení pronese starosta obce Horní Stropnice a ihned bude zahájen kulturní program Sklářských slavností.

Tradičně proběhne soutěž o nejlépe upečenou husu z chovu Rybářství Nové Hrady a.s. . Z vlastní zkušenosti mohu říct, že tyto husy jsou „husy našich babiček“ ani vzdáleně se nepodobající tomu, co zpravidla necháváme ležet v mrazících boxech marketů.  Všechny husy si budou velmi podobné, lišící se pouze v jednotlivých dekagramech váhy. Stejně jako v loňském roce se počítá se 16 husami do soutěže, v případě zájmu je možné počet navýšit na maximum soutěžících husí pro soutěž, a to je 20 husí. Více husí nelze objektivně hodnotit. Prosíme, hlaste se co nejdříve a objevte se tak brzo v následujícím seznamu:          SOUTĚŽ  UZAVŘENA !!!

1 Karel Paluš, vítěz ročníku 2013 -České Budějovice ,2  Eva Dvořáková, vítěz ročníku 2015- Dobčice , 3 Jindřich Škopek,druhý ročníku 2015 -Český Krumlov ,4 Jarka Řimnáčová, druhé místo ročníku 2014- České Budějovice, 5 Radana Nedvědová, třetí z ročníku 2014 -Hojná Voda, 6 Klára Mušková – Domov Sv.Linharta Chelčice, 6 Rodina Zderadičkových– Vodňany , 7 Jaromír Rais  – České Vrbné, 8  Jitka Šimkova –Radostice, 9 Renata Tivodarová – Hodějovice, 8 Růžena Bočková- Hojná Voda, 9 Michaela Fabiánová-Hojná Voda, 10 Karina Fintová – Dlouhá Stropnice,    11 Kamil Gažák- Hojná Voda, 12   Jiřina Neužilová , vitěz ročníku 2014 – Hojná Voda12  Rodina Nejedlových – Dlouhá Stropnice, 13 Libor Nový – Hartunkov,   14 Josef Kvašnovský – Jílovice, 15 František Čoudek – Hojná Voda, 16  AlešKurz, Káťa Smutná a Sebastian Kurz – Hojná Voda.

POROTA: Jiří Pešek, restaurace PAVLAČ – ČeskéBudějovice – hlavní porotce, Renata Šupitarová, jídelna NELLA České Budějovice- porotce, paní Řimnáčová st. – porocovač, porotce

 • SOUTĚŽ –  „O nejlépe upečenou husu od Novohradských rybářů“ – pravidla:
 • 1) Každý nový soutěžící se musí přihlásit písemně -mailem na adrese: lesinfo@lesinfo.cz.  Uvede svoje plné jméno, ročník narození a místo (obec, město apod.) odkud dorazí. Tedy např. : Petr Nedvěd, 1957, Hojná Voda . Mohou soutěžit i rodiny, v tom případě se uvede ročník narození nejstaršího co bude přítomen.
 • 2) Husu obdrží soutěžící zdarma v pátek během dne až odpoledně. Distribuci zajišťuje pořadatel, vítáme ale i osobní vyzvednutí na uvedených adresách o kterých budou soutěžící informováni. Stejně jako v minulém roce bude pro vzdálené soutěžící možnost zapůjčení profi termoboxu pro udržení teploty pokrmu i několik hodin.
 • 3) Husu peče soutěžící doma dle  receptu v jeho uvážení a čase dle jeho uvážení. Pečená husa musí být do soutěže přihlášena vcelku a je na uvážení soutěžícího zda recept vyžaduje servírování „zastudena“ nebo „zatepla“. On sám musí vědět jak jeho husa nejlépe chutná.
 • 4) Soutěžící se dostaví s husou vcelku v čase určeném pro soutěž. Předpokládá se, že na soutěž bude vymezen čas 120 minut. Soutěžící se zaregistruje na registrační listině, kde k číslu stolu a svému jménu (dle přihlášky) zapíše čas, kdy vstupuje do soutěžní arény.  Soutěžící bude mít k dispozici svůj vlastní stůl s číslem, jmenovkou a ubrusem. Ke svému stolu se dostaví, připraví husu a přílohy do „pohotovostního režimu“  a zvednutím jmenovky se hlásí o příchod poroty. Pokud se bude najednou hlásit více soutěžících, rozhoduje o pořadí čas, zapsaný při jeho registraci na registrační listině  Husu sám neporcuje! Předem naporcovanou husu nelze do soutěže přijmout. Husu porcuje určený člen poroty a to tak, že z každé husy bude vyhotoven degustační vzorek poroty (vždy ze stejného místa husy) a 10 stejných degustačních porcí pro veřejnost z každé husy. Ty soutěžící sám, po ohodnocení porotou, rozdělí zájemcům o degustaci z řad veřejnosti a to proti zakoupenému žetonu na „Výstavu kuriozit“. Přijatý žeton je povinen označit svým soutěžním číslem a po skončení soutěže vrátit pokladně. Cena žetonu se předpokládá 40 Kč. Soutěžící si ponechá zbytek husy po porcování pro vlastní potřebu dle jeho uvážení (tj. pro vlastní oběd, může jej věnovat účinkujícím, případně vydražit. Zejména porce z vysoce hodnocené husy mohou vydraženy velmi vysoko, vyvolávací cena je cena žetonu+10%. Pro tuto situaci bude přítomen dražitel. O dražbu musí soutěžící požádat pořadatele a ten dražbu vyhlásí).
 • 5) Jak pro porotu, tak pro degustační vzorky musí být soutěžícím připraveny adekvátní přílohy. Příklad analogicky: malá degustační porce připravená porotou, minimálně jeden kus přílohy analogický kolečku houskového knedlíku, minimálně lžíce další přílohy analogicky lžíci zelí a samozřejmě ochuceno šťávou. Příklad je samozřejmě pouze demonstrační.
 • 6) Soutěžícím náleží náhrada nákladů v hodnotě 200,- Kč za upečenou husu a přílohy v soutěži. Bude vyplacena pokud soutěžící uplatní nárok po ukončení soutěže. Soutěžícímu náleží celá dražební hodnota, pokud zbylé porce bude soutěžící dražit.
 • VÝSTAVA KURIOZIT – pro dokreslení doby každoročně vystavujeme kuriozity zapůjčené od obyvatel. Jedná se o staré, zpravidla neznámé věci dob minulých. Budeme velmi rádi, když něco ze svých depozitářů zapůjčíte. Výstava bude střežená. Nevylučuje se soutěž o poznávání vybraných kousků „co je to?“ .
 • KONCERT – koncert  – zhruba od 12:00 začne koncert LUDUS MUSICUS. Je to  vokálně instrumentální soubor z   Dobřichovic u Prahy interpretuje historickou  hudbu a realizuje jevištní hudební díla. Tvoří jej zkušení zpěváci a instrumentalisté, ale i studenti, studentky a absolventi hudebních škol. Dramaturgie se zaměřuje na díla středověká, renesanční, barokní, pozornost věnuje soubor i českým autorům, Antonínu Dvořákovi, Leoši Janáčkovi, Jakubu Janu Rybovi a dalším. Mohou zaznít i zcela ojedinělé programy antické a čínské hudby. Soubor je tak zván na mnoho hudebních festivalů a  koncertů  v České republice, Německu a Francii.                           Jejich účinkování na Hojné Vodě je tak zcela unikátní příležitostí pro milovníky hudby i laiky! Unikátní je možnost slyšet a vidět hudební nástroje (repliky) na které se hrálo před staletími.
 • Během koncertu, i mimo něj můžete vidět nadherné tance skupiny FIORETTO .FIORETTO           skupina historického tance Z Českého Krumlova. Každoročně se soubor podílí na programu „Slavností pětilisté růže“ v Českém Krumlově.  V repertoáru souboru jsou převážně renesanční tance, které byly rekonstruovány podle dochovaných, historických pramenů našimi i zahraničními odborníky (doc. Eva Kröschlová, Dorotée Wortelboer, Veronique Daniels, Barbara Sparti…). Kromě souboru LUDUS MUSICUS, FIORETTO spolupracuje s Krumlovskými pištci a s vynikajícím, vokálně instrumentálním souborem historické hudby, CHAIRE. FIORETTO vystupuje v Německu, Anglii, Rakousku a italské Sulmoně. I jejich účinkování na Hojné Vodě je unikátní příležitostí pro znalce i laiky.
 • SKLÁŘI – již od časného rána se budou rozehřívat mobilní 2 – 3  sklářské pece věhlasných sklářských mistrů.  Jako každý rok přislíbili účast specí mistři ze sklárny AJETO z Lindavy (ceny Thálie, ceny pro Tour de France) , profesionálně prezentující řemeslo, ale i skvělou zábavu, pec ze sklárny KUNCGLASS, v loňském roce prezentující skvěle modelováni ze skla, některé výrobky si můžete namístě zakoupit, Skvěle se v loňském roce prezentovala sklářská škola z Třeboně malováním na sklo a prezentovat se bude sklárna Anín, druhá nejstarší sklárna v Čechách s vynikajícími skláři rodu Kozlů předfvede své výrobky a ty si budete moci koupit, a skláři  Pavel a Adéla Hartlovi z Jablonce nad Nisou předvedou výrobu skleněných figurek,které si na místě budete moci koupit. Celou sklářskou část Sklářských slavností bude moderovat a doplňovat o zajímavosti naše nejlepší kunsthistorička sklářství RNDr. Jitka Lněničková.
 • ROŽMBERSKÉ DNY, ANEB V HOJNÉ VODĚ 420 LET ZPÁTKY – zažijete den v Hojné Vodě tak,  jak se udál před 420 lety. Mnoho kostýmovaných postav vás vtáhne do doby Petra Voka z Rožmberka, roku 1596. Jistě se dozvíte věci, o který ani historie nemá žádné tušení, ale zejména budete účastni POKUSU O REKORD! Co nejvíce postav v renesančních a starších kostýmech se pokusí vyfouknout na jednom místě co největší objem skloviny. Pokus bude probíhat během dne, zapojit se může každý. NEZAPOMEŇTE SI TEDY SVÉ KOSTÝMY, NEBO SI JIŽ NYNÍ REZERVUJTE „TEN SVŮJ“ V PŮJČOVNÁCH !

 

Těšíme se na Hojnou a vaši hojnou účast z celé republiky. Krásný říjnový den.

Starosta obce Horní Stropnice , Václav Kučera, za pořadatele,  a Petr Nedvěd z Hojné Vody za vše a všechny ostatní.

 

Leave a Reply