Sklářské slavnosti – Rožmberské dny, aneb v Hojné Vodě 420 let zpátky – 2016

https://drive.google.com/folderview?id=0B6cebsEk_RYbRzk2NmFOdXdCR2c

Za přípravný výbor obce Horní Stropnice pro Sklářské slavnosti chci vyslovit vřelý dík a uznání:

Jihočeskému kraji za poskytnutí grantu,

Sponzorům akce: firmě NEMA s.r.o., firmě Steinbaurer Lechner s.r.o., firmě Jindřich David – zemní práce, firmě 1.Jihočeská zemědělská a.s., firmě LesInfo CZ, a.s., za finanční příspěvek

Účastníkům a zároveň přispivatelům (sponzorům): Sklárně AJETO, Sklárně KUNCGLASS, Rybářství Nové Hrady a.s., Davidu Mičanovi, Jiřímu Peškovi – Jídelna a restaurace Pavlač, Renatě Šupitarové a kol. – Jídelna NELLA,

Karlu Palušovi, Evě Dvořákové, Jinřichu Škopkovi, Jaromíru Raisovi, manželům Zderadičkovým, rodině Fabiánových, Kamilu Gažákovi, Radaně Nedvědové, Růženě Bočkové, Jarce Řimnáčové, Karině Fintové, rodině Nejedlových, Aleši Kurzovi a Kateřině Smutné, Františku Čoudkovi, Liboru Novému a Josefu Kvašnovskému za obětavost a profesionální přístup a těm z nich, co si nevyzvedli příspěvek 200,- Kč, za finanční přispění k úhradě rozpočtu akce

účinkujícím skupinám FIORETTO a LUDUS MUSICUS za přátelskou a pohodovou atmosféru

Obci Horní Stropnice , Hasičům obce Horní Stropnice

a všem ostatním sklářům za účast a skvělou prezentaci řemesla i sebe samých

prodejcům za respektování pravidel a nabízení kvalitních výrobků a služeb.

Petr Nedvěd z Hojné Vody, dnes již bývalý ředitel Sklářských slavnosti 2016

 

Leave a Reply