Jak je to se zvonem v Hojné Vodě doopravdy?

Jak je to se zvonem v Hojné Vodě doopravdy?
Nedávno jsem si jen tak náhodou zadal do vyhledávače heslo: zvon hojná voda. Nestačil jsem se divit, co vše si lidé na své stránky vymyslí za nesmysly. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že o historii Zvonu Setkávání se opravdu mnoho neví a ten, kdo je opravdu odkázán pouze na internetové zdroje z x-té ruky, stává se nevinnou obětí mystifikací. Ještě hůře je na tom refugium u kostela v Dobré Vodě. Pokusím se to obojí napravit. Takže nejprve Zvon Setkávání v Hojné Vodě.
Když jsme jako Atelier LesInfo dokončili úpravu smetiště přemístěním kašny a zádlažbou v prostoru před sochou Sv. Jana Nepomuckého v Hojné Vodě, vznikla útulná vyhlídka do Třeboňské pánve a dále na Vysočinu, jižněji na Jevišovickou pahorkatinu, kde zahlédnete páru JE Dukovany, velkou část Vitorazska a přímo na sever lze za unikátní meteorologické situace (zpravidla v dubnu) zahlédnout bílou špičku Sněžky a špičičku Studniční hory. Vidíte Jindřichův Hradec, Křemešník, Javořici, Devět Skal, Melechov, Stražiště, ale také Nové Hrady, Heinrichs a další obce Dolního Rakouska.
Na místě se začali zastavovat lidé. Dlouze hleděli do krajiny. Nebylo již odpadků, vyhozené posekané trávy propletené se vším možným, více či méně nechutným, popela z kamen, stavební suti. Místu se vracel dávno zaniklý náboj otevřené vyhlídky do daleké krajiny. Takové vyhlídky si kulturní lidé všude váží a podle starých map a fotografií tak tomu bylo i za původních obyvatel Hojné Vody. Chtělo se mi křičet do té dálky, že už smetiště zmizelo, že už je tu zase čisto a hezky, že je tu tak nějak blíž ke Slunci a vítr z Třeboňské pánve zase voní borovicemi a rybníky, ne tlející trávou a zbytky z kuchyně. Nikdo by mne neslyšel. „Mít tak pořádný zvon, aby ho slyšeli na míle daleko, co by zvonil i dlel v zádumčivém tichu a člověk se mohl s ním zastavit a přemýšlet, proč vlastně je zvon zvonem…“ .
Vznikl první náčrtek a s povzdechem za ním zaklaplo šufle pracovního stolu. Léta plynula. Pomalu se dokončoval projekt Via Verde a naši rakouští sousedé v jeho zastaveních umísťovali veskrze velmi zajímavé objekty (nejblíže na přechodu Šejby-Harbach duchovní kamenná spirála). Přišlo trochu líto, že na české straně se vytýčila trasa Via Verde bez nových objektů a tak na světlo světa přišla výzva k předložení nápadů a návrhů. Zvon v Hojné Vodě a refugium s kamenným stolem v Dobré Vodě dostaly důvěru. Nastal obrovský kolotoč zprvu administrativní, následován výtvarnými návrhy přenesenými do projektů, výběr umělců a řemeslníků pro dodávky. Byli jsme ubezpečeni, že dotace na realizaci z prostředků EU je jistá a když jsme ani se zahájením stavby už nemohli otálet, zahájili jsme práce. Dříve českobudějovické zvonařství Perner, které po odsunu Němců lilo zvony v Passau, se úkolu chopilo s ohromující dávkou invence a odbornosti. Rudolf Perner III. trpělivě snášel nové a nové výroby voskového modelu zdobení zvonu, protože zejména jednorožec stále nebyl takový, jaký by měl být. Nakonec se podařilo a výroba se rozběhla naplno. Tedy v Passau se dne 4.5. 2012 od 11:00 odléval i tento zvon. Do formy v zemi vyteklo ohromné množství zvonoviny, které bylo ve zřetelném kontrastu s dalšími menšími čtyřmi bratry. Potil jsem se nejen horkem, ale i skutečností, že budu muset zvon zaplatit. Policie odvedla představitele ROP Jihozápad do cely a všechny finanční úkony byly zastaveny… . Přibližně více jak 1,5 měsíce zvon chladl v zemi. Odlévání se povedlo výborně a tak 15.6. 2012 zvon přicestoval na Hojnou Vodu, aby se 21.6. ve 21:00 rozezvonil úplně poprvé. Odléval jej osobně pan Rudolf Perner III. společně se čtyřmi menšími zvony – bratry pro rakouský Unterlamm (Die Glocke für Hojna Voda wurde am 4. Mai 2012 gegossen mit 4 Glocken von Unterlamm, Österreich ).
Jednorožec na zvonu symbolizuje mystickou čistotu, zdraví a víru a další vlastnosti, pro které ho velmi přísný katolík, vladař Vilém z Rožmberka, udělil roku 1592 do erbovního znaku městečka Hojna Woda (zložena 1553). Samotný nápis na zvonu „ Obrať svou tvář ke Slunci a všechny Tvé stíny zůstanou za tebou“ je propůjčen od buddhistů, ale platí pro všechny víry dohromady. Má náhodné i stále návštěvníky zklidnit k meditaci. Zbytek zdobení jsou symboly Slunce a hojnosti. Na opačné straně zvonu (proti jednorožci) je značka zvonaře (Perner), značka otce zvonu (Petr Nedvěd) a letopočet odlití zvonu (2012). Zvon měl být původně v tónu „C“, ale o něco více zvonoviny (o něco méně než 200 kg) ho ladí do „Cis“. Zvonařství nabízelo, že zvonovinu odebere, ale otec rozhodl, že měl-li se narodit jako cis , ať je tedy cis. Klepneme-li u koruny a následně límce, zní tercie.
Zvon byl po zavěšení a rozezvučení terčem mnoha přímých útoků na jeho poškození. Docházelo zde k neuvěřitelným scénám opravdového souboje sil světla a temnot. Zprvu jsme zvon bránili, ale bylo zřejmé, že takto negativní karmu přebíráme na sebe. Museli jsme ho tedy nechat, ať sám rozhodne, pro koho tu bude. Nevíme co se těm nájezdníků stalo, ale už se nikdy nevrátili, zatímco lidé laskaví a milí se vrací stále.
Pozitivní energie zde již prokazatelně působí. Ze zkušenosti vlastní a mnoha návštěvníků mohu potvrdit, že zde dochází k opravdovým neskutečným setkáním lidským i duchovním. O více jak rok později, byla přidána skleněná pyramida podtrhující orientaci zvonice sever-jih, východ-západ v jejích úhlopříčkách.
Náhodně se zde setkávají lidé, kteří se desítky let nepotkali. Pozoruji to z povzdálí a usmívám se.
„Už je tu zvon, který co chvíli oznamuje světu do dáli … , a tady končím“,…co oznamuje, si každý sám za sebe přeje v tiché meditaci a vlastním poklepání na zvon. Ti co nemají co oznamovat, nechtějí se setkávat ani potkávat, se nezastaví, nepřijdou.
Snad je to přeci jen trochu něco jiného, než to co jste se doposud mohli dočíst jinde.
Petr Nedvěd z Hojné Vody

Související příspěvek:  Stojíte u Zvonu Setkávání v Hojné Vodě

Ukázka nesmyslu z webu „magnetická-místa.cz“: „ Při návštěvě Hojné Vody nás zaujme pod Gotickou věží upravené místo se zavěšeným zvonem do tzv. sluneční brány ( čtyři žulové sloupy). Jedná se velký kostelní zvon, darovaný jako projev usmíření, zvonařem Rudolfem Pernerem žijícím v Německu, odsunutým po válce z naší republiky. Zvon byl odlit 4. 5. 2012 v Německu. lupa Zvon váží necelé tři tuny a je ozdoben mýtickým jednorožcem, jež byl heraldickou figurou v obecním znaku Hojné Vody. Na zvon se zvoní každou neděli v 19:00 hod., ale příchozí si může na zvon zazvonit kdykoli. Od zvonu se nabízí krásné výhledy do údolí k Horní Stropnici, Novým Hradům“.

Příště: Refugium u kostela v Dobré Vodě.

Leave a Reply