Obrať svou tvář ke Slunci...

Zvon Setkávání

Meditační Zvon Setkávání, zavěšený do sluneční brány, tvořené čtyřmi žulovými sloupy z Mrákotínské žuly, byl ulit ve Zvonařství Rudolf Perner v Passau dne 4. 5. 2012 na návrh 
Ing. Petra Nedvěda z Hojné Vody.

První zvonění a slavnostní otevření meditačního místa, které je jedním ze zastavení Via Verde, přeshraniční stezky s Rakouskem, se konalo 21. 6. 2012, v den letního Slunovratu. Zvon je právě svým umístěním ve sluneční bráně symbolem Slunce a letního Slunovratu, neboť v tento den spojením místa východu Slunce, hrotu skleněné pyramidy, tekoucí vodou z místní několikasetleté kašny a nedaleko stojící sochy sv. Jana Nepomuckého dochází k propojení linie Slunce, jeho energie a světla, a smíření s pozemskými stíny.

Nikoliv náhodou je tak dominantní ozdobou Zvonu Setkávání nápis Obrať svou tvář ke Slunci a všechny Tvé stíny zůstanou za Tebou“.

Hlas Zvonu Setkávání je slyšet údolím, kterému vévodí, v neděli v 19 hodin, od Velikonoční neděle do konce roku, a to díky členům Cechu zvoníků, kteří se o jeho hlas starají od jeho narození.